Över 10 år som specialister inom IT rekrytering!

Fokus inom IT

Hundratals rekryteringar och tusentals intervjuer.

Search & Headhunting

Våra konsulter har mer än fem års erfarenhet inom rekrytering.

Rådgivning

Vi alla har egen erfarenhet från ledande positioner i IT branschen.

Vår kundbredd

Våra kunder befinner sig inom olika branscher med olika behov. Vi är stolta över att ha fått deras långsiktiga förtroende.

"Connecta är under tillväxt och behöver relativt snabbt komma i kontakt med seniora kandidater för rekrytering. I samband med detta har vi anlitat IT Talents, som vi upplever förstår vilken typ av profiler vi är intresserade av både kompetens- och värderingsmässigt.
Vårt samarbete har varit mycket framgångsrikt.”

Connecta

”Med snabbhet och precision har Ni hjälpt oss med vår rekrytering. Med Er erfarenhet och kunskap så har vår rekrytering gått väldigt smidigt.”

Integralis

Se alla våra kunder