Vi tar fullt ansvar för den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i EU från 2018-05-25.

Vi värnar om den personliga integriteten för kandidater och förmedlar endast CV´s och personuppgifter med kandidatens skriftliga godkännande på att vår rekryterare tar detta vidare till biträdesansvarig som den rekryterande chefen/HR personen hos kunden. Där kandidaten äger rätt att bestämma om vad, när, hur länge som vi får att tillgång till deras data, samt att våra partners agerar på samma sätt.

  • Syfte: Insamlad data (CV och personuppgifter) skall användas för kandidatpresentation för en specifik tjänst hos en specifik kund.
  • Relevans: Endast relevanta personuppgifter för den specifika rollen förmedlas.
  • Tillgång: Tillgång av uppgifterna kommer endast hanteras av de som behöver dessa i arbetet under rekryteringscykeln.
  • Radera: Informationen kommer endast att lagras så länge som kandidaten samtycker.
  • Skydd: Undertiden vi har tillgång av data, så ligger de krypterat externt & lösenords skyddat.
  • Vetskap: Kandidaten skall veta till vad, vem och när deras data används och att de kan raderas.

Vi har skapat interna processer, rutiner och strategier för att kontinuerligt hantera GDPR.