Hur du lyckas med att rekrytera IT Talanger!


Du har säkert hört att det är kandidatens arbetsmarknad – framför allt inom IT/ Tech.

Här delar vi med oss av några tips på hur du lyckas med att rekrytera IT Talanger till ditt företag!

Idag är det svårt att locka in de bästa kandidaterna inom IT och Tech för att fylla teamen i bolaget och utveckla den digitala affären. Vi vet att det är en tuff marknad. Men vi vet också att du har all möjlighet att påverka! Här listar vi hur!


Se det som ett Möte istället för en Intervju

Vi vet att du som rekryterar är nyfiken på mycket om din framtida medarbetare, men kandidaten har säkert frågor som den i sin tur vill ställa till er. Så se till att under intervjun lämna tid för frågor! Se intervjun som ett möte mellan två intresserade parter, där ni i slutet förhoppningsvis ska välja varandra.


Berätta om företaget, teamet och ert arbetssätt

Man vill se sig själv i den miljön man ska jobba i. Hjälp därför kandidaten genom att berätta hur ni jobbar tillsammans, hur teamet ser ut och vilka människor och roller man kommer samarbeta med. Beskriv kulturen. Hur ser en vanlig arbetsdag ut och vilka beröringspunkter som finns. Har ni gemensamma aktiveter, luncher, afterworks som säger något om den stämning ni har på jobbet? Hur håller ni motivationen och lagkänslan uppe när ni exempelvis jobbar med en hybrid/remote lösning? Lyft fram så mycket positiva saker som möjligt för att locka in kandidaten!

 

Var alltid förberedd!

Du har säkert en full kalender med många möten. Se därför till att ge dig själv rätt förutsättningar att göra ett bra intryck på mötet genom att avsätta tid innan kandidatmötet så du hinner förbereda dig. När du går in i mötet ska du veta hur du ska presentera dig själv, ditt företag och team samt vilka frågor du vill ha svar på. Använd ett strukturerat dokument för dina frågor och anteckningar. Var också förberedd på vem du ska träffa och vad du vill veta specifikt om personen. Håll dig till det som är relevant och viktigt för jobbet!


Lyssna på kandidaten

Vad är personen intresserad av och vad är viktigt? Var nyfiken och fråga vad kandidaten värderar på jobbet och hur han/hon skulle vilja utvecklas på sikt. Försök synliggöra likheter med ert bolag, och vad som skulle kunna bli en möjlig utveckling hos er.


Involvera teamet

Många väljer dig som rekryterande chef, men också sina blivande kollegor. Involvera därför rätt kollegor som kan sälja in företaget, rollen och teamet på ett bra sätt redan från början av rekryteringen. Det ökar möjligheten för att få en bättre bild av kandidaten, och ger även kandidaten en mer transparent bild av er.


Nutid och framtid

Berätta om några intressanta projekt som ni jobbar med idag och vad ni har för mål framöver. Har ni gjort ett bra föregående år och uppnått några specifika mål? Berätta om dem! Beskriv även er syn på framtiden och berätta om hur ni ser på den och vad kandidaten kommer få vara med i och bli bidragande till hos er!


Var transparent

Ärlighet varar längst är ett talesätt som tål att upprepas. En nyanserad och ärlig bild kommer ge ett positivt och öppet intryck! Våga vara transparent och berätta om både styrkor och svagheter hos er. Alla företag kan inte erbjuda högst lön, flipperspel, pingisbord eller gratisluncher. Men ni har säkert något annat. Fundera över vad det är lyft det som är unikt för just er! Sedan är inget företag perfekt, utan det finns alltid utrymme för förbättringar. Berätta gärna om något område som ni satsar på att förbättra för tillfället. Det kommer locka rätt IT Talanger till er, som också får rätt förväntningar från början.


Tydlighet kring rekryteringsprocessen

Ingen gillar att leva i ovisshet. Som rekryterande chef har du möjlighet att skapa tydlighet och trygghet genom att berätta för IT talangerna hur rekryteringensprocessen ser ut och när de kan förvänta sig återkoppling och nästa steg. Tänk noga igenom vilka steg som ska ingå när du sätter upp rekryteringsprocessen. Det är viktigt att varje steg ska kännas relevant och givande – för alla parter. Det är tyvärr ofta långdragna rekryteringsprocesser med många steg. Se därför över varje steg och säkerställ att ni samordnar de delar som är möjliga för en enkel och positiv rekryteringsprocess. Låt inte kandidaten bli väntande på respons från er i flera dagar. Beroende på rollen så bör antalet möten inte överstiga tre stycken för kandidaten, som troligen även har ett jobb att sköta samtidigt under processen!